บริษัท ซีซี โซลาร์ จำกัด

เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คุ้มค่า และเป็นธรรม พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์

เกี่ยวกับเรา

เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คุ้มค่า และเป็นธรรม พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจด้านพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อลดต้นทุน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืน พร้อมศึกษาค้นคว้า และคัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความคุ้มค่า ให้ประโยชน์สูงสุดกับลูกค้า พัฒนาบุคลากร และนวัตกรรมการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

คัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความคุ้มค่า ให้ประโยชน์สูงุสุดกับลูกค้า พัฒนาบุคลากร และนวัตกรรมการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ความเป็นมา

2523 กลุ่มธุรกิจเจริญชัย
เริ่มดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายสินค้า และการให้บริการต่างๆ ทางด้านยานยนต์

2543 บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรของบริษัทสยามคูโบต้า
ในเขตอีสานล่างของประเทศไทย และตอนใต้ของ สปป.ลาว ประสบความสำเร็จอย่างสูง โดยได้รับรางวัลยอดขายสูงสุดของประเทศ 10 ปี ติดต่อกัน

2545 เครือเจริญชัย
ลงทุนสร้างธุรกิจหลากหลายด้าน เช่น ธุรกิจยานยนต์ ผู้ผลิตทางการเกษตร นำเข้าส่งออก วัสดุก่อสร้าง การบริหารอสังหาริมทรัพย์ การให้บริการด้านเช่าซื้อ

2555 บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ CHEVROLET ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดอำนาจเจริญ, จังหวัดร้อยเอ็ด และ จังหวัดเชียงใหม่

2561 บริษัท ซีซี โซลาร์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจ ลงทุน ออกแบบ ติดตั้ง ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ครบวงจร

2564 บริษัท ซีซีซี ออโต้ จำกัด
ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ เกรท วอลล์ มอเตอร์ (Great Wall Motor) ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี, จังหวัดร้อยเอ็ด, จังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำปาง และ สาขาวัชรพล เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

เป็นผู้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน คุ้มค่า และเป็นธรรม พัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสร้างความก้าวหน้าในธุรกิจด้านพลังงาน

ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อลดต้นทุน ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความยั่งยืน พร้อมศึกษาค้นคว้า และคัดสรรเทคโนโลยีที่ทันสมัย สร้างความคุ้มค่า ให้ประโยชน์สูงุสุดกับลูกค้า พัฒนาบุคลากร และนวัตกรรมการบริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด

GALLERY

บริษัท ซีซี โซลาร์ จำกัด

ที่อยู่ 188 หมู่ 7 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0345561001849  (สำนักงานใหญ่)

เปิดทำการ
วันจันทร์ – ศุกร์ 8.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ 8.00 – 17.00 น.

ปิดทำการ
ในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

Scroll to Top